Звіт керівника 2018року

 

 

 

 

ЗВІТ

керівника дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) № 70 «Оленка» комбінованого типу

ЗАЙЦЕВОЇ

СВІТЛАНИ КОСТЯНТИНІВНИ

про діяльність

 в 2017-2018 навчальному році

 

Я, Зайцева Світлана Костянтинівна - фахівець з дошкільного виховання, загальний стаж роботи 40 років.

З 2001 року очолюю колектив ДНЗ № 70 «Оленка». Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю відповідно до Статуту та річного плану роботи.                                                                                                                                                                                    

Як завідувач, забезпечую:

 • реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні  збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
 • дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;
 • у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
 • приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі.

Мережа  дошкільного навчального закладу  складає 11 груп, з яких 3  групи раннього віку, 8 – дошкільного віку, з них 2 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мови. Загальна кількість дітей в закладі становить 254 особа. 79 дітей в цьому навчальному році пройшли повний курс дошкільної освіти, 60 з них ідуть до школи. Черговість місць станом на 1 червня 2018 року становить 40 дітей, всі вони будуть до 1 вересня прийняті до дошкільного закладу.

Кадрове забезпечення дошкільного закладу.

Педагогічними кадрами дитячий садок укомплектовано, проте життєві ситуації мають місце і в цьому питанні.  У закладі працюють педагоги: вихователі, вихователь-методист, практичний психолог, вчителі-логопеди, інструктор з фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків. Медичне обслуговування здійснюють сестри медичні, лікар-педіатр.

Навчально-виховний процес забезпечують 31 педагог (2 –декретна відпустка)

 • повну вищу педагогічну освіту мають – 24 педагога
 • базову вищу освіту (бакалавр) мають – 1 педагог
 • неповну вищу освіту (молодший спеціаліст)- 6

Серед педагогів:

 • фахівців- 15 осіб
 • не за фахом - 16 осіб, відсоток нефахівців немалий, 1особа здобуває другу вищу дошкільну освіту.

За висновками атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії

 • Вища категорія – 5 осіб
 • Спеціаліст І категорії – 3 особи
 • Спеціаліст ІІ категорії – 6 осіб
 • Спеціаліст-16 осіб

    Методична робота.

Навчально-виховна діяльність дошкільного закладу здійснювалась згідно затвердженого колективом та погодженого з управлінням освіти планом. Річний план 2017-2018 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань: 

 • Формування еколого-природничої компетентності дошкільників
 •  Удосконалення форм і методів економічного виховання дошкільників.

  Впродовж навчального року педагогічний  колектив  працював над  використанням ефективних, новітніх форм роботи з дітьми за освітньою програмою  «Дитина».

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених з педагогами, показав, що всі вони носили науково – методичний і пізнавальний характер і сприяли підвищенню  професійної компетентності  наших педагогів.  Результати соціального аудиту відповідності засвідчили достатньо високий рівень професійної компетентності , можливостей,    кваліфікації, освіти, стажу та  віку педагогічного колективу .

 Слід відзначити найкращі навчально-виховні моменти  року:

 Це :

«Золота серія занять»

 •  «Золота серія» занять:
 • «Заходь, Афлотунчику, до нас!» вихователь Артеменко Н.І. 
 • «Таємниці сніжинки» вчитель-логопед Агєєва А.В
 • «Прогулянка на весняну галявину» вихователь Колесник Н.В.
 • «Від зернини до хлібини» вихователь Дубинець Н.І.
 •  «Орел та решка» вихователь Майданик О.Д.
 •  «Акція та захист берізки» вихователь Шмиголь В.Я.
 • «В гості завітали Смішарики» вихователь Кучма Л.В.
 •  «Подорож у казку «Колобок» музичний керівник Бурдюг Н.О.
 • «Веселі гусенята» музичний керівник Величко Д.В.
 •  «Подорож мурахи» інструктор з фізкультури Рибалка В.С.      

 

 • Тематичні дні та  тижні, які стали пізнавальними та цікавими для дітей :

День знань, захисника України, «Свято українського слова та  пісні», Стрітення,  Тижні безпеки життєдіяльності дошкільників.

 • Участь у фестивалі дитячої творчості «Кіровоградські зірочки»  концентрує творчі  зусилля наших вихованців,  колективу та батьків.   В номінації «Виразне читання» в цьому році посіли ІІ місце ( Вика Гашенко «Телефон») , номінація «Танцювальний вернісаж» ІІІ місце (сюжетний танок «Весняна пісенька»), «Веселі нотки» ІІІ місце (пісня «Ціпоньки»)
 • Яскравим прикладом взаємодії дошкільного закладу та батьків стала  виставка поробок  «Осінній ярмарок», присвячена дню Дошкілля.

Забезпечення ДНЗ технічними засобами навчання.

                        Декілька слів про використання ІКТ в нашій роботі.

  Життя  невпинно рухається  вперед тому впровадження комп’ютерних технологій є одним із напрямків модернізації навчального процесу. На жаль за рік у нас не тільки не з’явилося більше комп’ютерної техніки а й зменшилось на одиницю.

                  Забезпечення ДНЗ технічними засобами навчання.

Найменуван-

ня    ТЗН

Ясель

на

Молод

ша

Серед

ня

Стар

ша

Муз.

зала

Кабінет

завіду-

вача

Кабінет

мето-

диста

Телевізор

(плазмений)

1

2

2

3

-

-

-

Комп’ютер

 

-

-

-

-

-

-

2

Магнітофон

 

3

1

-

2

-

-

-

Музичний центр

-

-

-

-

1

-

-

Акустична система

-

-

-

-

1

-

-

Принтер, сканер

-

-

-

-

-

-

2

Мультимедіо- проектор

-

-

-

-

1

-

-

Фотоапарат

(цифровий)

-

-

-

-

-

-

1

 

Комп’ютер підключений до системи Інтернет. Крім того, більшість педагогів мають вдома комп’ютери та ноутбуки та можливість  на рівні користувача навчаються  створювати електронні  презентації, оформляти перспективні та календарні плани роботи, конспекти відкритих занять, результати педагогічної діагностики, інформаційні стенди, батьківські куточкі, атестаційні матеріали, узагальнювати  досвід, портфоліо дітей тощо. На педрадах  вихователі демонструють  презентації, зроблені самостійно.

 Мультимедійний  проектор  дає змогу яскравіше і ширше донести до дітей навчальний матеріал, використати його на ранках,  в роботі з педагогами та батьками. 

 

Порівняльна таблиця показників рівня розвитку дітей

 

Моніторинг знань дітей за розділами програми показав, що при  обстежені 251 дітини ми маємо такі показники:

Порівняльна таблиця показників рівня розвитку дітей

 

Ясельні групи

 

Показники рівнів розвитку на кінець року

 

2016- 2017н.р.

2017- 2018н.р.

В

12%

33%

Д

30%

24%

С

47%

29%

Н

11%

14%

 

Молодші групи

 

Показники рівнів розвитку на кінець року

 

2016- 2017н.р.

2017- 2018н.р.

В

13%

2%

Д

43%

29%

С

44%

65%

Н

-

4%

 

Середні групи

 

Показники рівнів розвитку на кінець року

 

2016- 2017н.р.

2017- 2018н.р.

В

28%

24%

Д

41%

66%

С

28%

10%

Н

3%

0%

 

Старші групи

 

Показники рівнів розвитку на кінець року

 

2016- 2017н.р.

2017- 2018н.р.

В

48%

40%

Д

36%

41%

С

16%

16%

Н

-

3%

 

Логопедичні групи

 

Показники рівнів розвитку на кінець року

 

2016- 2017н.р.

2017- 2018н.р.

В

35%

43%

Д

30%

39%

С

35%

18%

Н

-

-

 

Загальний показник рівнів розвитку дітей ДНЗ
на травень 2018 року
:

 

Показники рівнів розвитку на кінець року

 

2016- 2017н.р.

2017- 2018н.р.

В

24%  (64 дитини)

27%  (66 дітей)

Д

35%  (92 дитини)

39%  (98 дітей)

С

34%  (91 дитина)

30%  (76 дітей)

Н

7% (15 дітей)

4% (11 дітей)

 

Ми випускаємо до школи 60 дітей (66 дітей в минулому році). Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів, тощо.

     Психологічна готовность наших дітей  виглядає теж добре:

 • 62% (37 дітей) мають високий рівень
 • 23% (14 дітей) мають достатній рівень
 • 15% (9 дітей) має середній рівень

 

Логопедичні групи.

 Ми приділяємо особливу увагу мовленнєвому розвитку дітям цих груп. Логопедами обстежено 125 дітей віком  від 4 до 6 років. Залучено до корекційної роботи 38 вихованців, 26 з них- виправлено мовлення, поліпшено мовлення 12 дітям. Відсоток невиправлених мовленнєвих вад пов’язаний із складністю дефекту у дошкільнят або несвоєчасним зверненням батьків за логопедичною допомогою.

Завжди пріоритетним в нашому закладі є питання здоров’я та фізичного розвитку наших вихованців. Умови для цього у нас створені.  Ми маємо два спортивні зали (великий і малий) і облаштовані 3 спортивні майданчики.

Фізичним розвитком наших дітей опікується спеціаліст з питань фізкультури Рибалка В.С. З метою розвитку у  малюків свідомого ставлення до фізичних вправ, формування прагнення бути сильним, спритним, здоровим у закладі щодня проводились заняття з фізичної культури, щомісяця – спортивні розваги, дні здоров’я, щокварталу – спортивні свята. Крім роботи за програмою діти мали можливість долучитись до  нетрадиційних форм фізичного виховання: гри у футбол, катання на велосипедах та самокатах, вправляння в рівновазі та концентрації уваги, проведення масажу ступнів ніг на «Доріжці здоровя».

Аналізуючи рівень фізичного розвитку наших вихованців слід відмітити, що найкращі показники  у виконанні таких основних рухів як біг, метання, стрибки з місця. В минулому році, так як  і в попередні роки, найважче дітям даються  стрибки в довжину з розбігу.  В цьому році  показники  виконання цієї вправи збільшились ненабагато- всього на 4%.

За результатами моніторингу загальний рівень фізичної підготовленості дітей старших груп такий:

 

Показники рівнів розвитку дітей

 

Початок року

Кінець року

Високий

25%

45% 

Вище середнього

42%

46%

Середній

33%

9%

Низький

0,5% (1 дитина)

-

 

    Окремо слід відмітити  роботу з музичного виховання  (музичні керівники  Бурдюг Н.О.,Величко Д.В.).  Впродовж року діти активно  долучались до світу музики, вокалу, танцю. На високому  рівні були проведені тематичні свята, розваги та випускні ранки. Найоригінальніші та найефектніші дитячі свята знайшли своє відображення  на сторінках нашого сайту.

 

Великого значення ми надаємо питанню наступності між дитячим садком та школою. З метою здійснення  успішної  підготовки дітей до школи, ми  провели: збори  з батьками випускників та вчителями школи, екскурсії дітей до школи, круглий стіл вихователів з вчителями щодо результатів успішності наших першокласників.

 

Частими гостями у дошкільному закладі бувають слухачі курсів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Представлені до перегляду заняття, які проводились нашими вихователями, завжди отримували схвальну оцінку. Слухачами було відмічено використання цікавих прийомів, нестандартних форм організації дітей.

Важливою складовою нашої діяльності  є організація роботи з батьками. Адже сім’я – первинне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини. Педагоги та спеціалісти надавали батькам консультації, кваліфікаційні поради. Залучали до проведення спортивних свят, туристичних походів, відкритих переглядів занять.

З метою своєчасного виявлення обдарованості, розвитку природних задатків дитини, в закладі працювали гуртки з вивчення англійської мови та хореографії. Гурткова робота дає свої позитивні результати: діти,  відвідуючи гуртки, розширюють коло спілкування та реалізувають себе  в тій діяльності, яка їм цікава.

Охорона дитинства.

     З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства,  проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності в закладі . Упродовж року з дітьми проводились  Тижні з бепеки життєдільності, тематичні  заняття, бесіди, свята. Згідно з графіками з працівниками  проводились відповідні інструктажі. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директору, виробничих нарадах. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу та в групових кімнатах .Територія закладу огороджена, вжиті заходи щодо заборони перебування на ній  сторонніх осіб.Хвіртки зачиняються після прийому дітей та відчиняються о 15-00 год. Також зачинені і двері дошкільного закладу. Проте трапляються і порушення данного режиму.Наголошую і закликаю всіх бути відповідальними за життя і безпеку наших дітей.

 Електробезпека.

     Щорічно ми проводимо  заміри опору ізоляції електроустановок , електропроводки та  заземлюючих пристроїв, про що свідчать відповідні документи. Заклад в достатній кількості забезпечений первинними засобами пожежогасіння, вогнегасники вчасно перезаряджаються, перевірена робота пожежних кранів, придбані стволи –насадки на пожежні рукава , яких не вистачало та спеціальне вогнетривке покривало, всаеовлені протипожежні двері в електрощитовій ,придбано та встановлено дзвінок оповіщення В закладі наявні схеми евакуації на випадок виникнення пожежі,  розроблена та наказом введена в дію інструкція з дотримання протипожежного  режиму, проводилась тренувальна евакуація дітей      Але, на жаль,  у нас ще відсутня пожежна сигналізація через брак коштів.

Соціально-педагогічний патронат.  

     Працівники здійснили  соціально-педагогічний патронат  дітей 5-річного віку, які не відвідують дошкільний заклад . Згідно з  планом  було  проведено облік дітей мікрорайону, що не відвідують дошкільні заклади  та надана  методична та консультативна допомога їх сім’ям.

 

Медичне обслуговування у дошкільному закладі здійснюють:

 • Сестри медичні : Зінченко В.В., Яременко А.В.

Обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів:

 • Наказу МОЗ України, МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному закладі» від 30.08.2005 № 432/496;
 • Порядку медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі (затвердженого Постановою Кабміну України від 14.06.2002 № 826);
 • закладі - наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 № 432/465.

Ми співпрацюємо з поліклінікою

Обов'язкові  медичні  огляди  дітей проводилися  лікарем -педіатром  та  спеціалістами згідно з планом.

 На диспансерному обліку знаходяться 18 дітей, це на 1 більше, ніж в минулому році.

Визначені діагнози:

 • Серцево-судинні та нервові захворювання – 2 дитини
 • Захворювання органів зору – 2 дитина
 • Хірургічні захворювання -1 дитини
 • Залізодифіцитна анемія-13 дитини

Профілактичні щеплення нашим вихованцям проведені згідно з планом.

 • Р. Манту виконано – 109
 • Вірусний гепатит- 7
 • Поліомієліт  виконано - 62
 •  АКДС   виконано - 74
 • КПК+RW   виконано 49

Санепідрежим в дошкільному закладі дотримується. Сестри медичні   та я, як керівник, систематично контролюємо  санітарію в закладі. Внутрішній моніторинг грубих порушень не виявив.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповід­но до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчаль­них та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2005 р. № 1591, Порядку організації харчуван­ня дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у до­шкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 та інших нормативних документів з цього питання.

В дошкільному навчальному закладі організоване триразове харчування: сніданок, обід, підвечірок.

         Вартість харчування дитини за з один день складає

    - дітей ясельного віку – 20 грн., (12 грн.- батьківська плата)

     -дітей дошкільних груп- 30 грн  (18 грн.-батьківська плата)

 

Дітей пільгових категорій в садку 47 (45-в минулому році) .

 

                                            Безкоштовно харчуються:

 • діти, батьки яких є учасниками бойових дій - 20  дітей
 • діти з інвалідністю - 2
 • діти з малозабезпечених сімей- 9

                                            Сплачують50% :

 • Діти з багатодітних сімей-16

   

Продукти харчування та продовольчої сировини впродовж 2017-2018 навчального року постачались фірмами  «Сервісторгпром»,  «УкрПродДонСервіс» та «Мавік» які були визначені рішенням тендерного комітету управління освіти міської ради міста Кропивницького.

Комірником Маленко В.І. на бази-постачальники своєчасно подавались щотижневі замовлення продуктів харчування. Аналіз виконання заявок показав, що продукти в основному завозились в повному обсязі та вчасно. Але здорожчення продуктів, яке відчули всі ми, не могло не позначитися і на харчуванні дітей в кінці року.  Асортимент продуктів, в основному, відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів.  Продукти приймались якісні. Випадків завозу продуктів без су­провідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, протягом року не зафіксовано.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з  держпродспоживслужбою, щодня складалось меню-розкладка на наступний день.

Проби готових страв знімались вчасно (за 30 хвилин до видачі їжі на групи) відповідальною за організацію харчування Яременко А.В. результати заносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарем технології приготування страв протягом  року не зафіксовано. За рекомендацією лікаря окремо готується для дітей дієтичне харчування. Їх у нас -13.

Шеф-кухарем закладу Літвіновою В.А. своєчасно відбирались добові проби у при­сутності медичної сестри.

Видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі. Протягом року режим харчування дітей не порушувався.

Аналіз виконання норм харчування за 2017-2018 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому 71%).

З метою чіткого контролю за організацією харчування в дошкільному закладі створена Рада по харчуванню. Контроль за харчуванням починався з моменту складання меню і продовжувався на всіх етапах приготування їжі. Здійснення контролю за харчуванням  проводилось щоденно і включало:

 • Аналіз харчування на фізіологічну повноцінність
 • Контроль за якістю продуктів, які надходять
 • Перевірку дотримання норм закладки продуктів та виходу страв, технології приготування їжі, якості приготування їжі, видачі страв дітям на групах.

 Перевірки, які проводила Рада по харчуванню дошкільного закладу і оформлялися актами,  грубих порушень не виявили.     

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

          Це складний і відповідальний  напрямок роботи, особливо  в той час, коли  реалії сьогодення вимагають  розвитку дошкільного закладу,  а коштів на це бракує. Повна  фінансова відповідальність, звичайно ж,  покладена на мене та матеріально-відповідальних осіб, з якими укладені відповідні договори. Для повноцінного функціонування нашого дошкільного закладу  використовуються  державні кошти та благодійні  допомога   батьків.

      Державний бюджет  у  повному обсязі  фінансує    виплату зарплати працівникам (4 963 209,00 грн.),  оплату комунальних послуг по утриманню приміщення (1 251 744,00 грн.), 40% покриває витрати  на харчування дітей (1 172 385,00 грн.). Поточне утримання однієї дитини становить 29 667,00 грн. За звітний період дещо покращилось фінансування дошкільного закладу коштами управління освіти. Маючи кошторис ми  самостійно використовуємо кошти на потреби дошкільного закладу:                                  

                                                Видатки по коду 2210    

                                            ( з липня  по грудень 2017р. )      

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря:

 • Бойлер -    4370,00грн.
 • Рукав пожежний ( 4 шт.)  - 2400грн
 • Системний блок – 5603,00грн.
 • Пристрій для запису дисків  -1052,00 грн
 • .господарські товари – 2999,72 грн.
 • Миючий засіб для посуду « Білизна»- 1500,00 грн.
 • Праска – 1203 грн.
 • Посуд кухонний – 2000,00 грн.
 • Мило дитяче – 875,00 грн.
 • Канцелярські товари – 3997,85 грн.

 

                         Видатки по коду 2210    

                                (з січня по травень 2018р.)             

 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря:

 • Миючі засоби – 6 888,20 грн.
 • Господарські товари – 189 грн.
 • Посуд – 2557 грн.
 • Сода кальцінована  (135кг.)– 1323 грн.
 • Фарба – 3427 грн.
 • Папір офісний – 2151,16грн.

 

        

                                       Видатки по коду 2240   

                              ( з липня по грудень місяць 2017р. ) 

 • Дератизація підвалу – 161,88 грн.
 • Повірка ваг, гирь -1111,49 грн.
 • Повірка термометрів групових – 205,52.грн.
 • Повірка психрометра – 84,56 грн.
 • Ремонт пральної машини – 1663,00 грн.
 • Ремонт холодильника – 880,00 грн.
 • Заправка вогнегасників – 2482,00грн.

    

            Видатки по коду 2240 оплата послуг    

                                        (з січня по травень 2018р.)

 • ремонт холодильника та електроплити – 4781,20 грн.
 • навчання електрика на групу безпеки – 270 грн.
 • дератизаційні роботи – 161 грн.
 • гідравлічні випробування – 5000 грн.
 • всановлення протипожежних дверей в електрощитовій кімнаті – 13 300,00грн.
 • підтримка сайта «Класна оцінка» - 595,00грн.
 • Аналіз піску на гельмінти – 521,40 грн.
 • навчання з питань ЦЗ – 392,02 грн.
 • ремонт системи опалення в групі №10
 • лабораторні дослідження вагонки та лінолеуму на горючість – 1040,00грн.
 • заміна терморегулятора в жарочній шафі та ремонт пральної машини - 2222,00грн.                                                                             Придбання      обладнання     і        предметів довгострокового використання (3110) 
 • Придбано:
 •  холодильник  - 6 950,00 грн.
 •  м’ясорубка – 14 910,00 грн.
 • пральна машинка - 9 360,00грн

                             

 Придбання медикаментів (2220) – 1000,00грн

 Як керівник, я спрямовую   і господарську роботу на покращення матеріально-технічної бази нашого закладу. Певна робота виконана щодо облаштування групових приміщень та території.

 Завдяки благодійній допомозі  батьків які вперше привели своїх дітей минулого року ми облаштували кахлями ганки групи №9 та №2

Хотіла б подякувати батьків за матеріальну підтримку нашого розвитку і висловити думку , що плани на розвиток у нас великі. Це сучасне утеплення будівлі,зведенняення нових павільйонів,сучасний ремонт харчоблоку та  спортивної зали.,заміна ліжок на сучасні,постільної білизни тошо.

         Наш дошкільний заклад має хороший імідж у місті. Його формування  базується на сприйнятті навчального закладу громадськістю, адже саме громадськість робить висновок щодо його діяльності. За роки педагогічної діяльності у нас  створено свій стиль, традиції та особливості організації освітньо-виховного процесу. Річний план навчально-виховної роботи виконано. Його   аналіз показав, що нашими спільними зусиллями було досягнуто  хороших результатів в  роботі.

      Ми  можемо  і хочемо  працювати, тому  ставимо перед собою  нові завдання і докладемо всіх зусиль щоб їх виконати. Ми прагнемо бути тим місцем, де діти завжди могли б фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Дякую всім за роботу і підтримку!

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками та громадськістю.