Звіт керівника 2017року

 

ЗВІТ

керівника дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) № 70 «Оленка» комбінованого типу

ЗАЙЦЕВОЇ

СВІТЛАНИ КОСТЯНТИНІВНИ

про діяльність

 в 2016-2017 навчальному році

 

Я, Зайцева Світлана Костянтинівна - фахівець з дошкільного виховання, загальний стаж роботи 40 років.

З 2001 року очолюю колектив ДНЗ № 70 «Оленка». Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю відповідно до Статуту та річного плану роботи. 

Як завідувач, забезпечую:

·                                реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні  збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

·                                дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

·                                у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

·                                приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі.

Мережа  дошкільного навчального закладу  складає 11 груп, з яких 3  групи раннього віку, 8 – дошкільного віку, з них 2 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мови. Загальна кількість дітей в закладі становить 262 особи. 91 дитина в цьому навчальному році пройшла повний курс дошкільної освіти, 66  з них ідуть до школи. Черговість місць станом на 1 червня 2017 року становить 53 дитини, всі вони будуть до 1 вересня прийняті до дошкільного закладу.

Кадрове забезпечення дошкільного закладу.

Педагогічними кадрами дитячий садок укомплектовано, проте життєві ситуації мають місце і в цьому питанні.  У закладі працюють педагоги: вихователі, вихователь-методист, практичний психолог, вчителі-логопеди, інструктор з фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків. Медичне обслуговування здійснюють сестри медичні, лікар-педіатр.

Навчально-виховний процес забезпечують 31 педагог (5 –декретна відпустка)

·        повну вищу педагогічну освіту мають – 23 педагога

·        базову вищу освіту (бакалавр) мають – 3 педагога

·        неповну вищу освіту (молодший спеціаліст)- 5

Серед педагогів:

·     фахівців- 12 осіб

·     не за фахом - 19 осіб, відсоток нефахівців немалий, 1особа здобуває другу вищу дошкільну освіту.

За висновками атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії

·       Вища категорія – 3 особи

·       Спеціаліст І категорії – 5 осіб

·       Спеціаліст ІІ категорії – 3 особи

·       Спеціаліст-20 осіб

    Методична робота.

Навчально-виховна діяльність дошкільного закладу здійснювалась згідно затвердженого колективом та погодженого з управлінням освіти планом. Річний план 2016-2017 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань: 

·        Формування еколого-природничої компетентності дошкільників

·         Удосконалення форм і методів економічного виховання дошкільників.

  Впродовж навчального року педагогічний  колектив  працював над  використанням ефективних, новітніх форм роботи з дітьми за освітньою програмою  «Дитина».

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених з педагогами, показав, що всі вони носили науково – методичний і пізнавальний характер і сприяли підвищенню  професійної компетентності  наших педагогів.  Результати соціального аудиту відповідності засвідчили достатньо високий рівень професійної компетентності , можливостей,    кваліфікації, освіти, стажу та  віку педагогічного колективу .

 Слід відзначити найкращі навчально-виховні моменти  року:

 Це :

 «Золота серія занять»

·         «Золота серія» занять:

·        «Прикрасимо хатинку для курчатка» вихователь Артеменко Н.І. 

·        «Весняні квіти» вихователь Шешин Н.Л.

·        «Шпаки прилетіли» вихователь Лаврусенко О.Д.

·        «Зустрічаємо птахів» вихователь Дубинець Н.І.

·         «Як живеш, дощовий червячок» вихователь Майданик О.Д.

·         «Подарунок для матусі» вихователь Шмиголь В.Я.

·        «В гості завітали Смішарики» вихователь Кучма Л.В.

·         «Світ деревяних » музичний керівник Бурдюг Н.О.

·        «Ріпка » музичний керівник Черна Д.В.

·         «Подорож до фітнес- клубу» інструктор з фізкультури Рибалка В.С.      

 

·                        Тематичні дні та  тижні, які стали пізнавальними та цікавими для дітей :

День знань, Олімпійський тиждень, Масляна, день Соборності України, Тижні безпеки життєдіяльності дошкільників.

·                        З метою формування соціальної компетентності дітей ми продовжили  роботу педагогічного проекту  «Пізнай своє місто». В його  рамках  проведено екскурсійне ознайомлення  дітей з  рідним містом. Діти відвідали  художню галерею «Єлисаветград», дитячу спортивну школу, магазин «Веселі карамелі», ознайомились з роботою банку. 

·                        Участь у фестивалі дитячої творчості «Кіровоградські зірочки»  концентрує творчі  зусилля наших вихованців,  колективу та батьків.   В номінації «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» в цьому році посіли ІІ місце (робота Марії Баранок «Веселий горобчик»)

·                        Стимулом для якісної підготовки до  нового навчального року став традиційний конкурс «Оленка-престиж», готуючись до якого вихователі поповнили та поновили навчальний матеріал. Переможцем цьогорічного конкурсу стала старша  група №2

·                        Яскравим прикладом взаємодії дошкільного закладу та батьків стала  виставка поробок  «Осінній ярмарок», присвячена дню Дошкілля.

 

Забезпечення ДНЗ технічними засобами навчання.

 

                        Декілька слів про використання ІКТ в нашій роботі.

  Життя  невпинно рухається  вперед тому впровадження комп’ютерних технологій є одним із напрямків модернізації навчального процесу. На жаль за рік у нас не тільки не з’явилося більше комп’ютерної техніки а й зменшилось на одиницю.

                  Забезпечення ДНЗ технічними засобами навчання.

Найменуван-

ня    ТЗН

Ясель

на

Молод

ша

Серед

ня

Стар

ша

Муз.

зала

Кабінет

завіду-

вача

Кабінет

мето-

диста

Телевізор

(плазмений)

1

-

1

4

-

-

-

Комп’ютер

 

-

-

-

-

-

-

1

Магнітофон

 

3

1

-

2

-

-

-

Музичний центр

-

-

-

-

1

-

-

Акустична система

-

-

-

-

1

-

-

Багатофунк-ціональний пристрій

-

-

-

-

-

-

2

Мультимедіо- проектор

-

-

-

-

1

-

-

Фотоапарат

(цифровий)

-

-

-

-

-

-

1

Модем

-

-

-

-

-

-

1

 

 Комп’ютер підключений до системи Інтернет. Крім того, більшість педагогів мають вдома комп’ютери та ноутбуки та можливість  на рівні користувача навчаються  створювати електронні  презентації, оформляти перспективні та календарні плани роботи, конспекти відкритих занять, результати педагогічної діагностики, інформаційні стенди, батьківські куточкі, атестаційні матеріали, узагальнювати  досвід, портфоліо дітей тощо. На одній із педрад вихователі презентували свою роботу, створивши презентацію самостійно.

 Мультимедійний  проектор  дає змогу яскравіше і ширше донести до дітей навчальний матеріал, використати його на ранках,  в роботі з педагогами та батьками. 

 

Порівняльна таблиця показників рівня розвитку дітей

 

Моніторинг знань дітей за розділами програми показав, що при  обстежені 262 дітей ми маємо такі показники:

Порівняльна таблиця показників рівня розвитку дітей

 

Ясельні групи

 

 

Показники рівнів розвитку на кінець року

 

2014- 2015н.р.

2015- 2016н.р.

2016- 2017н.р.

В

49%

35%

42%

С

42%

53%

47%

Н

9%

12%

11%

 

 

Молодші групи

 

 

Показники рівнів розвитку на кінець року

 

2014- 2015н.р.

2015- 2016н.р.

2016- 2017н.р.

В

46%

29%

33%

С

49%

65%

67%

Н

5%

6%

-

 

Середні групи

 

 

Показники рівнів розвитку на кінець року

 

2014- 2015н.р.

2015- 2016н.р.

2016- 2017н.р.

В

42%

28%

48%

С

56%

70%

49%

Н

2%

2%

3%

 

 

Старші групи

 

 

Показники рівнів розвитку на кінець року

 

2014- 2015н.р.

2015- 2016н.р.

2016- 2017н.р.

В

47%

55%

68%

С

47%

45%

34%

Н

6%

-

-

 

Логопедичні групи

 

 

Показники рівнів розвитку на кінець року

 

2014- 2015н.р.

2015- 2016н.р.

2016- 2017н.р.

В

44%

43%

50%

С

66%

53%

50%

Н

-

4%

-

 

        Ми випускаємо до школи 66 дітей (68 дітей в минулому році). Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів,тощо.

     Психологічна готовность наших дітей  виглядає теж добре:

·       64% (42 дитини) мають високий рівень

·      30% (20 дитини) мають достатній рівень

·      6% (4дитини) має середній рівень

 

Логопедичні групи.

 Ми приділяємо особливу увагу мовленнєвому розвитку дітям цих груп. Логопедами обстежено 89 дітей віком  від 4 до 6 років. Залучено до корекційної роботи 44 вихованця, 29 з них- виправлено мовлення, поліпшено мовлення 15 дітям. Відсоток невиправлених мовленнєвих вад пов’язаний із складністю дефекту у дошкільнят або несвоєчасним зверненням батьків за логопедичною допомогою.

Завжди пріоритетним в нашому закладі є питання здоров’я та фізичного розвитку наших вихованців. Умови для цього у нас створені.  Ми маємо два спортивні зали (великий і малий) і облаштовані 3 спортивні майданчики.

Фізичним розвитком наших дітей опікується спеціаліст з питань фізкультури Рибалка В.С. З метою розвитку у  малюків свідомого ставлення до фізичних вправ, формування прагнення бути сильним, спритним, здоровим у закладі щодня проводились заняття з фізичної культури, щомісяця – спортивні розваги, дні здоров’я, щокварталу – спортивні свята. Крім роботи за програмою діти мали можливість долучитись до  нетрадиційних форм фізичного виховання: гри у футбол, катання на велосипедах та самокатах, вправляння в рівновазі та концентрації уваги, проведення масажу ступнів ніг на «Доріжці здоровя».

Аналізуючи рівень фізичного розвитку наших вихованців слід відмітити, що найкращі показники  у виконанні таких основних рухів як біг, метання, стрибки з місця. В минулому році, так як  і в попередні роки, найважче дітям даються  стрибки в довжину з розбігу.  В цьому році  показники  виконання цієї вправи збільшились ненабагато- всього на 5%.

За результатами моніторингу загальний рівень фізичної підготовленості дітей старших груп такий:

 

Показники рівнів розвитку дітей

 

Початок року

Кінець року

Високий

39%

49% 

Вище середнього

50%

51%

Середній

11%

-

 

    Окремо слід відмітити  роботу з музичного виховання  (музичні керівники  Бурдюг Н.О.,Черна Д.В.).  Впродовж року діти активно  долучались до світу музики, вокалу, танцю. На високому  рівні були проведені тематичні свята, розваги та випускні ранки. Найоригінальніші та найефектніші дитячі свята знайшли своє відображення  на сторінках нашого сайту.

 

Великого значення ми надаємо питанню наступності між дитячим садком та школою. З метою здійснення  успішної  підготовки дітей до школи, ми  провели: збори  з батьками випускників та вчителями школи, екскурсії дітей до школи, круглий стіл вихователів з вчителями щодо результатів успішності наших першокласників.

 

Частими гостями у дошкільному закладі бувають слухачі курсів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Представлені до перегляду заняття, які проводились нашими вихователями, завжди отримували схвальну оцінку. Слухачами було відмічено використання цікавих прийомів, нестандартних форм організації дітей.

Важливою складовою нашої діяльності  є організація роботи з батьками. Адже сім’я – первинне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини. Педагоги та спеціалісти надавали батькам консультації, кваліфікаційні поради. Залучали до проведення спортивних свят, туристичних походів, відкритих переглядів занять.

З метою своєчасного виявлення обдарованості, розвитку природних задатків дитини, в закладі працювали гуртки з вивчення англійської мови, хореографії. Гурткова робота дає свої позитивні результати: діти,  відвідуючи гуртки, розширюють коло спілкування та реалізувають себе  в тій діяльності, яка їм цікава.

Охорона дитинства.

     З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства,  проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності в закладі . Упродовж року з дітьми проводились  Тижні з бепеки життєдільності, тематичні  заняття, бесіди, свята. Згідно з графіками з працівниками  проводились відповідні інструктажі. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу та в групових кімнатах .

 Електробезпека.

     Щорічно ми проводимо  заміри опору ізоляції електроустановок , електропроводки та  заземлюючих пристроїв. В наявності  акти обстеження їх стану. Заклад в достатній кількості забезпечений первинними засобами пожежогасіння, розроблена та наказом введена в дію інструкція з дотримання протипожежного  режиму, наявні схеми евакуації на випадок виникнення пожежі. Але, нажаль,  у нас відсутня пожежна сигналізація через брак коштів.       

Соціально-педагогічний патронат.  

     Працівники здійснили  соціально-педагогічний патронат  дітей 5-річного віку, які не відвідують дошкільний заклад . Згідно з  планом  було  проведено облік дітей мікрорайону, що не відвідують дошкільні заклади  та надана  методична та консультативна допомога їх сім’ям.

 

Медичне обслуговування у дошкільному закладі здійснюють:

•        Сестри медичні : Зінченко В.В., Яременко А.В.

Обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів:

•         Наказу МОЗ України, МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному закладі» від 30.08.2005 № 432/496;

•         Порядку медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі (затвердженого Постановою Кабміну України від 14.06.2002 № 826);

•         закладі - наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 № 432/465.

Ми співпрацюємо з поліклінікою

Обов'язкові  медичні  огляди  дітей проводяться  лікарем -педіатром  та  спеціалістами згідно з планом.

 На диспансерному обліку знаходяться 17 дітей, це на 10  менше, ніж в минулому році.

Визначені діагнози:

·        Серцево-судинні та нервові захворювання – 3 дитини

·        Захворювання нирок – 1 дитини

·        Захворювання органів зору – 5 дитина

·        Хірургічні захворювання -3 дитини

·        Захворювання органів дихання- 0 дитини

·        Захворювання ЛОР-органів- 2 дитина

·        ДЖВШ-0 дитини ЗДА-2 дитина

·        Гостра пневмонія-1 дитини

Профілактичні щеплення нашим вихованцям проведені згідно з планом.

•        Р. Манту виконано – 126

•        Вірусний гепатит- 0

•        Поліомієліт  виконано - 29

•        IV АКДС ,  виконано - 32

•        КПК   виконано 11

Санепідрежим в дошкільному закладі дотримується. Сестри медичні   та я, як керівник, систематично контролюємо  санітарію в закладі. Внутрішній моніторинг грубих порушень не виявив.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповід­но до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчаль­них та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2005 р. № 1591, Порядку організації харчуван­ня дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у до­шкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 та інших нормативних документів з цього питання.

В дошкільному навчальному закладі організоване триразове харчування: сніданок, обід, підвечірок.

         Вартість харчування дитини за за один день складає

    - дітей ясельного віку – 13.80 грн., (9.60 грн.- батьківська плата)

     -дітей дошкільних груп- 23 грн  (13.80 грн.-батьківська плата)

 

Дітей пільгових категорій в садку 45 (34-в минулому році) .

Безкоштовно харчуються:

-діти, батьки яких є учасниками бойових дій - 22  дітей

-діти з прийомної сімї -1

-діти- інваліди-2

-діти з малозабезпечених сімей-3

                                        Сплачують50% :

Діти з багатодітних сімей-15

   

Продукти харчування та продовольчої сировини протягом 2016-2017 навчального року постачались фірмами  «Добра»  та  «УкрПродДонСервіс», які були визначені рішенням тендерного комітету управління освіти Кіровоградської міської ради.

Комірником Маленко В.І. на бази-постачальники своєчасно подавались щотижневі замовлення продуктів харчування. Аналіз виконання заявок показав, що продукти в основному завозились в повному обсязі та вчасно. Але здорожчення продуктів, яке відчули всі ми, не могло не позначитися і на харчуванні дітей в кінці року.  Асортимент продуктів, в основному, відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів.  Продукти приймались якісні. Випадків завозу продуктів без су­провідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, протягом року не зафіксовано.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з  держпродспоживслужбою, щодня складалось меню-розкладка на наступний день.

Проби готових страв знімались вчасно (за 30 хвилин до видачі їжі на групи) відповідальною за організацію харчування Яременко А.В. результати заносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарем технології приготування страв протягом  року не зафіксовано. За рекомендацією лікаря окремо готується дієтичне харчування для дітей. Їх у нас -13.

Шеф-кухарем закладу Літвіновою В.А. своєчасно відбирались добові проби у при­сутності медичної сестри.

Видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі. Протягом року режим харчування дітей не порушувався.

Аналіз виконання норм харчування за 2016-2017 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм (у середньому 81%).

З метою чіткого контролю за організацією харчування в дошкільному закладі створена Рада по харчуванню. Контроль за харчуванням починався з моменту складання меню і продовжувався на всіх етапах приготування їжі. Здійснення контролю за харчуванням  проводилось щоденно і включало:

·                     Аналіз харчування на фізіологічну повноцінність

·                     Контроль за якістю продуктів, які надходять

·                     Перевірку дотримання норм закладки продуктів та виходу страв, технології приготування їжі, якості приготування їжі, видачі страв дітям на групах.

 Перевірки, які проводила Рада по харчуванню дошкільного закладу і оформлялися актами,  грубих порушень не виявили.     

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

          Це складний і відповідальний  напрямок роботи, особливо  в той час, коли  реалії сьогодення вимагають  розвитку дошкільного закладу,  а коштів на це бракує. Повна  фінансова відповідальність, звичайно ж,  покладена на мене та матеріально-відповідальних осіб, з якими укладені відповідні договори. Для повноцінного функціонування нашого дошкільного закладу  використовуються  державні, спонсорські та благодійні  кошти, які надають нам  батьки.

      Державний бюджет  у  повному обсязі  фінансує    виплату зарплати працівникам (2 843 814 грн.),  оплату комунальних послуг по утриманню приміщення (903 705 грн.), 40% покриває витрати  на харчування дітей (444517 грн.). Поточне утримання однієї дитини становить 14710 грн. За звітний період дещо покращилось фінансування дошкільного закладу коштами управління освіти. Маючи кошторис з невеликою, правда, сумою ми можемо розподіляти її самостійно. Всі наші потреби одразу, звичайно, не проплачуються проте на сьогодні нам профінансовано:

- ремонт холодильника та електрокотла – 1464,4 грн.

- навчання електрика на групу безпеки – 240 грн.

- дератизаційні роботи – 161 грн.

- гідравлічні випробування – 5000 грн.

придбання:

-         сантехніки на групу №10  - 10258 грн

-         праска – 1500 грн.

-         мило туалетне – 875 грн.

-         пральний порошок – 1717 грн.

-         мийка в групу №6 – 3280 грн.

-         канцелярські товари – 4000 грн.

-         лампи електричні – 1410 грн.

-         миючі засоби – 1000 грн.

-         рукавиці, віники – 620 грн.

-         медикаменти – 1610 грн.

на загальну суму – 28 213 грн.

Кошторисом передбачені кошти і на капітальний ремонт. До кінця року нам мають відремонтувати частину асфальтного покриття на території ДНЗ. Що стосується ремонту під’їздних частин  дороги до ДНЗ хочу проінформувати, що мої звернення від лютого місяця 2016 року до депутата КМР Демченка М.І., депутата КМР Ніжнікової А.О. та від серпня 2016 року до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Мосіна О.В. знайшли позитивну відповідь.

Спонсорами, а це сім’я Базиків та  Романова Людмила Василівна були придбані стільці офісні та стільці дитячі в музичний зал.

  Завдяки благодійної допомоги батьків які вперше привели своїх дітей минулого року ми облаштували кахлями ганки групи №8 та харчоблоку, та груп №1,3,5. Та здійснили необхідні придбання (детальніше голова БК)

Хотіла б подякувати батькам за матеріальну підтримку нашого розвитку.

        Але, не зважаючи на певні досягнення, слід відмітити і  недоліки:

1.     У господарстві потребують капітального ремонту павільйони, фасад будівлі , ще не замінені  вікна  в коридорі,  спортивному залі та на сходах.

2.     Не  вистачає  для роботи комп’ютерної техніки, та інше

    Наш дошкільний заклад має хороший імідж у місті. Його формування  базується на сприйнятті навчального закладу громадськістю, адже саме громадськість робить висновок щодо його діяльності. За роки педагогічної діяльності у нас  створено свій стиль, традиції та особливості організації освітньо-виховного процесу. Річний план навчально-виховної роботи виконано. Його   аналіз показав, що обрані нами форми та методи роботи ,  об’єднані спільними зусиллями позитивно вплинули на результативність роботи та досягнення дітей.

      Ми  можемо  і хочемо  працювати, тому  ставимо перед собою  нові завдання і докладемо всіх зусиль щоб їх виконати. Ми прагнемо бути тим місцем, де діти завжди могли б фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Дякую всім за роботу і підтримку!

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками та громадськістю.