Діловодство в ДНЗ

                                                                                                                 

 

 

 

Документація в дошкільному закладі ведеться згідно з Інструкцією з діловодства у дошкільних навчальних закладах. В ДНЗ визначено обов'язковий склад документів, відповідальність за формування та зберігання яких несуть керівник та інші працівники закладу.

Організація діловодства в закладі покладається на діловода ДНЗ, який:

здійснює реєстрацію та веде облік документів;

організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі до архіву закладу;

здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в установі;

проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень;

організовує збереження документаційного фонду закладу та користування ним.

 

                                                                                                                  Затверджую:                                                                                                                                  Директор ДНЗ №70

                                                                                                                   ______ С.К. Зайцева

                                                                                                                     2019р.                                                                                                                                               

_____ № ____                               Номенклатура справ

 На ______ рік

 

 

Індекс справ

Заголовок

справи ( тому,частини ) 

Кількість справ                ( томів,частин)

Строк зберігання справи ( тому, частини ) і номери статей за переліком

Примітка 

 

01 Керівництво

 

01-01

Нормативно – правова

документація

1

16-а/ до заміни

 

01-02

Свідоцтво про атестацію

1

573/постійно

 

01-03

Статут дошкільного навчального закладу

1

32а/постійно

 

01-04

Штатний розклад

1

10 років

 

01-05

Тарифікаційний список педагогічних працівників в ДНЗ №70

1

39/постійно

 

01-06

Колективний договір між адміністрацією та профспілковою організацією

1

5років

 

01-07

Графіки роботи  та відпусток працівників ДНЗ 

1

619/3 роки

 

01-08

Правила внутрішнього трудового розпорядку

1

1129/1рік після заміни новим

 

01-09

Акти перевірки готовності ДНЗ до нового навчального року. Акти готовності до опалювального сезону

1

 

127о/3 роки

 

01-10

Копії статистичних звітів

1

Доки не мине потреба

 

01-11

Особові справи працівників

64

16б/75 років

 

01-12

Книга наказів з кадрових питань

1

16/а 75 років

 

01-13

Книга наказів з основної діяльності

1

16/а 75 років

 

01-14

Книга обліку трудових книжок

1

541а/50 років

 

01-15

Книга обліку особового складу працівників

1

75 років

 

01-16

Книга обліку особового складу працівників

1

75 років

 

01-17

Трудові книжки працівників

64

539/50 років

 

01-18

Річний план роботи

1

588а/10 років

 

01-19

Протоколи  та матеріали (виробничих нарад , нарад при директору, батьківських зборів, загальних зборів колективу та громадськості, батьківських комітетів, ради закладу)

1

3 роки

 

01-20

Контрольно –візитаційна книга

1

10 років

 

01-21

Журнал прибуття (вибуття) дітей в закладі

1

3роки

 

01-22

Журнал реєстрації вхідної документації

1

3 роки /16

 

01-23

Журнал реєстрації документів створених закладом

1

3 роки /16

 

01-24

Журнал реєстрації наказів з основних питань

1

3 роки /16

 

01-25

Журнали реєстрації інструктажів з ОП

1

10 років

 

01-26

Матеріали атестації робочих місць

1

45 років

 

01-27

Матеріали з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

 

 

01-28

Вхідна документація

1

3 роки

 

01-29

Документи створені закладом

1

3 роки

 

01-30

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань

1

3 роки

 

01-31

Журнал ( табель ) обліку робочого часу

1

3 роки

 

01-32

Журнал  ( книга ) виходу працівників на роботу

1

1 рік

 

01-33

Накази руху дітей

1

5 роки

 

01-34

Книга звернень та пропозицій

1

5 років

 

01-35

Приписи , постанови санітарно – епідемічної служби

 

10 років

 

01-36

 

Особові справи дітей

 

 

1р.після вибуття дитини з закладу

 

01-37

 

Декларація відповідності матеріально- технічної бази роботодавця, вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

 

 

 

01-38

 

Рішення про державну реєстрацію потужностей

 

 

 

 

 

02 Документація вихователя – методиста

 

02-01

Річний план роботи дошкільного навчального закладу( копія), місячний план

1

5 років

 

02-02

Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників

1

До заміни новим

 

02-03

Документація з питань атестації педагогічних працівників дошкільного закладу

 

10 років

 

02-04

Картотека матеріалів, обладнання, публікацій періодичних освітніх видань, психолого – педагогічної, методичної літератури

1

10 років

 

02-05

Матеріали проведення семінарів, звіти творчих, проблемних груп,конспекти занять;програми святкових заходів,розваг,театральних вистав, матеріали з експериментальних

досліджень та досвіду роботи

 

 

 

 

02-06

Довідки, матеріали вивчення освітньо – виховного процесу

 

5 років

 

02-07

Книга обліку  посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо

 

10 років

 

02-08

Матеріали проведення педагогічних рад

 

5років

 

02-09

Протоколи засідань педагогічної ради

1

10 років

 

02-10

Матеріали з цивільного захисту

 

10 років

 

                                                                  

03 Документація вихователя

 

03-01

 Перспективний та календарний план роботи

 

3 роки

 

03-02

Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми

 

3 роки

 

03-03

Книга відомості про дітей та їх батьків

 

3роки

 

03-04

Картотека дидактичних ігор, методичних розробок конспекти різних видів роботи з дітьми тощо

 

 

До заміни новим

 

 

03-05

 

Листок здоров’я

 

1р.після вибуття дитини з закладу

 

 

04 Документація інструктора з фізкультури

 

04-01

 Перспективний та календарний план роботи

1

5 років

 

04-02

Картотека методичних розробок , конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії спортивних заходів

1

 

 

5 років

 

04-03

Графік роботи спортивного залу

1

До заміни нового

 

 

05 Документація музичного керівника

 

05-01

План роботи

2

5 років

 

05-02

План проведення масових заходів музично - естетичного  циклу

2

5 років

 

05-03

Картотека методичних розробок ( конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії музичних свят тощо ), музично – дидактичних ігор

 

1

5 років

 

05-04

Графік роботи музичного залу

 

 

1

До заміни новим

 

 

06 Документація вчителя - логопеда

 

06-01

Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу

1

 

3роки після закінчення жкниги

 

06-02

Картка мовного розвитку дитини

 

1р.після вибуття дитини з закладу

 

06-03

Індивідуальна картка розвитку дитини

 

1р.після вибуття дитини з закладу

 

06-04

 Річний , перспективний календарний план та план індивідуальної роботи, занять у підгрупах

 

3 роки

 

06-05

Книга аналізу результативності корекційної роботи з дітьми

1

3 роки

 

06-06

Висновок  психолого –педагогічне оцінювання розвитку дитини ( з ІРЦ), на кожну дитину

 

1р.після вибуття дитини з закладу

 

06-07

Книга взаємозв’язку між вчителем – логопедом і вихователем групи

1

3 роки

 

06-08

Графік роботи кабінету

 

1 рік

 

06-09

Картотека дидактичних ігор, методичних розробок

 

3 роки

 

06-10

Матеріали  логопедичних консультацій

 

 

 

1 рік

 

 

07 Документація практичного психолога

 

07-01

План роботи на рік

1

3 років

 

07-02

Протокол індивідуальних консультацій

 

1 рік

 

07-03

Журнал  щоденного обліку роботи

1

3 роки

 

 

 

07-04

 

 

 

Протокол індивідуального діагностичного обстеження

 

1 рік Після вибуття дитини з закладу

 

07-05

Протокол діагностичного обстеження групи

 

1р.Після вибуття дитини з закладу

 

07-06

Протокол психологічного аналізу заходу/заняття

  

1 рік

 

07-07

Форми статистичної звітності

 

3 роки

 

07-08

Графік  роботи

 

1 рік

 

                                                                    

08 Медична частина

 

08-01

Документація з організації харчування

 

5 років

 

08-02

Журнал здоров’я  працівників харчоблоку

1

3 роки

 

08-03

Журнал реєстрації  інфекційних захворювань

1

3 роки

 

08-04

Санітарний журнал

1

3 роки

 

08-05

Журнал обліку захворювань

1

3 роки

 

08-06

Журнал спостережень за контактними дітьми інфекційними хворобами

1

3 роки

 

08-07

Медична довідка, копія картки щеплень вихованців

 

1 рік Після вибуття дитини з закладу

 

08-08

Журнал обліку проходження профілактичних медичних оглядів працівників

 

5 років

 

08-09

Документація по санітарно – епідеміологічній роботі

 

3 роки

 

08-10

Матеріали медико- педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей

 

3 роки

 

 

 

 

09 Фінансова – господарська діяльність

 

09-01

Матеріали інвентаризації майна дошкільного закладу

1

3 роки

 

09-02

Технічна та оперативна документація водного господарства

1

10 років

 

09-03

Технічна та оперативна документація теплового господарства

1

10 років

 

09-04

Технічна та оперативна документація електрогосподарства

1

10 років

 

 

10 Архів

 

11-01

Книга обліку надходження документів архіву

1

Постійно

 

11-02

Акти  видалення та знищення документації, які втратили практичну та історичну цінність 

 

 

 

11-03

Документи , які зберігаються постійно

 

 

 

11-04

Документи тимчасового зберігання ( понад 10 років)

 

 

 

11-05

Документи тимчасового зберігання ( до 10 років)

 

 

 

 

 

Діловод ДНЗ №70 _______ В.Блажевич

 

    

       

СХВАЛЕНО:

Протокол засідання ЕК

2019 рік.